Protokoll Årsmöte

Årsmötet hölls den 6 mars och styrelsen ser ut enligt följande:
Ordförande: Erik Bengtsson
Övriga ledarmöter: Sofia Torstensson, Idah Collin, Johannes Walett Svensson, Johan Herö, Patrik Frimodig, Kim Dahlgren och Amanda Rasmusson
Suppleanter: Johan Westerlund och Zandra Roslund
Revisorer: Björn Berling och Anna Berggren
Valberedning: Sandra Hansen och Jeanette Sjödin

Här kan du läsa hela protokollet: